Här kan du klicka och hitta olika dokument


Vårterminen 2023


Datum och tider för skola och fritidshem

Letebo Utbildning AB


StyrelsenLäsårstider 2023/2024


Skoldagar och lediga dagarAnsök om fritidshemsplats


Samverkansdokument


Leteboskolans förväntan på elever och vårdnadshavareFörskola - Fritidshem


Avgifter och regler för barnomsorg och skolbarnomsorgSkolskjuts


Vad gäller ? Till vem vänder jag mig?Klagomål


Vår klagomålshantering


Olycksfallsförsäkring


Läs mer på Marks kommuns hemsida