Här kan du klicka och hitta olika dokumentLetebo Utbildning AB


StyrelsenLäsårstider 2023/2024


Skoldagar och lediga dagarAnsök om fritidshemsplats


Ansökan lovdagsomsorg (fritids)Verksamhetsberättelse - Leteboskolan


Samverkansdokument


Leteboskolans förväntan på elever och vårdnadshavareFörskola - Fritidshem


Avgifter och regler för barnomsorg och skolbarnomsorgSkolskjuts


Vad gäller ? Till vem vänder jag mig?Klagomål


Vår klagomålshantering


Olycksfallsförsäkring


Läs mer på Marks kommuns hemsida